Zakres podstawowych usług

Przykładowe czynności podczas świadczenia opieki

 • Pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, zmiana pieluch, pomoc przy kąpieli
 • nadzór nad prawidłowym zażywaniem lekarstw przez podopiecznego według zaleceń lekarza
 • profilaktyka przeciwodleżynowa
 • pomoc przy pionizacji i przemieszczaniu osób z ograniczoną ruchomością
 • pomoc przy uruchamianiu podopiecznego wg wskazań rehabilitanta
 • zakupy, przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami indywidualnie ustalonej diety
 • utrzymywanie bieżącego porządku w mieszkaniu, drobne prace domowe
 • pomoc w realizacji zainteresowań
 • aktywizacja ruchowa zgodnie z aktualnymi możliwościami Podopiecznego (spacery,  gimnastyka, wspólne spędzanie czasu)
 • bieżące sprawy dotyczące gospodarstwa domowego (opłata rachunków, wizyty w urzędach, wizyty u lekarza)
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi

Oraz inne czynności mające na celu optymalizację poziomu opieki i podniesienie komfortu Podopiecznego

Szczególną uwagę przykładamy do:

 • przygotowania planu opieki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta i Podopiecznego
 • poszanowania godności ludzkiej
 • zapewnienia opieki podopiecznym, którzy nie zawsze są w stanie należycie zadbać o siebie, w taki sposób, by nie zostało odebrane to jako przymus lub ubezwłasnowolnienie
 • uwzględnianie osobistych przyzwyczajeń,  potrzeb i możliwości klientów
 • wsparcie, utrzymanie oraz przywrócenie możliwie jak największej niezależności pacjenta
 • gwarancja kontynuacji opieki! Twój bliski będzie miał pewność, że nie zostanie bez wsparcia z naszej strony.

Ma to szczególne znaczenie przy realizowaniu usługi, jaką jest opieka z zamieszkaniem w Warszawie, w ramach której opiekunka mieszka w domu podopiecznego i spędza z nim całą dobę.

Nasi opiekunowie i asystenci osób niepełnosprawnych posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co gwarantuje wysoki poziom usług, a opieka osób starszych w Warszawie jest na naprawdę wysokim poziomie.

Dlaczego warto nam zaufać:

 • Posiadamy profesjonalną wiedzę teoretyczną, doskonale orientujemy się w modelach i standardach opieki, co z powodzeniem stosujemy w praktyce
 • Zdobyte doświadczenie to gwarancja utrzymania wysokich standardów pielęgnacji
 • Dbamy o ciągły rozwój osobisty i szkolenia zawodowe dla pracowników zgodne z najnowszym stanem wiedzy dotyczącej opieki.

Duże znaczenie dla wzajemnego zaufania ma także fakt, że plan opieki seniora jest za każdym razem indywidualnie ustalany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom i możliwościom podopiecznego. Dzięki tak zaplanowanemu programowi pomoc opiekunki jest nie tylko doraźnym wsparciem w codziennych czynnościach, ale w dłuższej perspektywie pomaga także odzyskać pewność siebie i przynajmniej częściową niezależność.